,

Septik 3000L Strong koos imbväljakuga

Strong septik 3000L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmele inimesele. Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.

Availability:

95 laos

1 650,00

95 laos

Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Koosneb:

– kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;- jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;- augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;- tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;- filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Septik vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1 ja sellel on CE märgistus.

Veestandardid on üldjuhul rakendamiseks vabatahtlikud, välja arvatud ehitusmaterjalide harmoneeritud standardid. Harmoneeritud standard on kohustuslik ja nõuab tootele CE-märgistust. CE-märgistuse nõue ehitustoodetele tuleneb Euroopa Liidu ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ nõuetest.Eestis on vastavad nõuded kehtestatud ehitusseadusega ja MKM 4.05.2004määrusega nr 123. Septikuid käsitleb harmoneeritud Euroopa Liidu standard EN 12566-1. See standard on kohustuslik ja nõuab tootel CE-märgist. CE-märgist võib paigaldada vaid tootele, millel on kolmanda osapoole laboris tehtud standardis ettenähtud katsetused.

Strong-septik on katsed edukalt läbinud ja tähistatud CE-märgisega.

NB! Septikud transporditakse kinnise rekkaga! Juurdepääs objektile peab olema tagatud kliendi poolt ja mahalaadimise eelduseks on kohapealse tõstuki olemasolu!

Tootekood: xx-48 Kategooriad: , Silt: