,

Septik 3000L Strong koos imbväljakuga

Strong septik 3000L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmele inimesele. Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.

TOOTE KOMPLEKT KOOSNEB KOGUS
Kolmekambriline septik 3000 liitrit 1 tk
Jaotuskaev ø 400 mm 1 tk
Jaotustoru 3 m, ø 110 mm 2 tk
Imbtoru 3 m, ø 110 mm 10 tk
Tuulutustoru 1,5 m, ø 110 mm 2 tk
Tuulutusotsak ø 110 mm 2 tk
Painduv käänik ø 110 mm 4 tk
Filterkangas 1,2 × 15 m 2 tk
Availability:

93 laos

1 650,00

93 laos

Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Komplekt koosneb:

  • – kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
  • – jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
  • – augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
  • – tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
  • – filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Septik vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1 ja sellel on CE märgistus

Strong-septik on katsed edukalt läbinud ja tähistatud CE-märgisega.

NB! Septikud transporditakse kinnise rekkaga! Juurdepääs objektile peab olema tagatud kliendi poolt ja mahalaadimise eelduseks on kohapealse tõstuki olemasolu!

Tootekood: xx-48 Kategooriad: , Silt:
Mõõdud
Pikkus(mm) 4145
Kõrgus(mm) 2000
Sügavus(mm) 1140