Septembris kuulutab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (endine Kredex) vastava taotlusvooru avatuks. Toetada on kavas kas kütteseadme uuendamist või elukoha liitumist kaugküttevõrguga.

Toetust on kavas hakata andma linnades, kus selle eeldatav mõju õhukvaliteedile ning inimeste tervisele on kõige suurem. Linnad on välja valitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuringu põhjal ja sõltuvalt piirkonnast on toetuse eelduslik määr kas 50% või 70%. Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahke kütus. 

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-toetuse keskkonna kaudu kuni meetme eelarve ammendumiseni.

18,5 miljoni euro suuruse eelarvega meetmest on kavas toetada hinnanguliselt 1850 elamu kütteseadme uuendamist.

Rohkem infot: https://kliimaministeerium.ee/uudised/vana-kuttekolde-asendamise-taotlusvoor-avaneb-septembris

Kes saavad toetust taotleda?

  • Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-toetuse keskkonna kaudu kuni meetme eelarve ammendumiseni (18,5 miljonit eurot).
  • Toetust saab hoone, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu.
  • Ridaelamu sektsioonil peab olema autonoomne küttesüsteem või peavad toetust taotlema ridaelamu kaasomanikud ühiselt.
  • Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema ehitatud õiguslikul alusel ning kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari.
  • Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallika liigina tahke kütus.

Allikas: Kliimaministeerium

Kontrolli ehitusregistrist sobivust siit.

Et oleksid taotlusvooru avanemise hetkeks taotluse kiireks esitamiseks valmis, siis võta konsultatsiooniks ja hinnapakkumise saamiseks ühendust meie projektijuhiga - Taavi Puru, tel: 5190 9851, e-post: paigaldus@torujyri.ee