Paigaldus

Paigaldustööde pakkumise saamiseks võtke ühendust meie projektijuhiga:

Aivar Piir

Tel: 519 09851

Toru-Jüri OÜ teostab:

Küttesüsteemide paigaldus
Küttesüsteemide hooldus
Küttesüsteemide häälestus
Veesüsteemide paigaldus
Boilerite paigaldus
Septikute paigaldus
Kanalisatsioonisüsteemide paigaldus
Pelletipõletite paigaldus
Soojuspumpade paigaldus
Korstna tõmbe mõõtmine
Maakütte paigaldus
Pelletikaminate paigaldus
Akumulatsioonipaakide paigaldus
Puurkaevupumpade paigaldus
Pumplate ehitus


Omame tootjatehaste väljaõpet ning MTR registreeringut ”Ehitusjuht tase 6 – Sisekliima tagamise süsteem ja

hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem”, mis lubab teostada:

  • küttesüsteemide ehitus (kõik hooned köetava pinnaga kuni 10000m2)
  • ventilatsioonisüsteemide ehitus
  • jahutussüsteemide ehitus
  • Kanalisatsioonisüsteemide ehitus
  • Veetrasside ehitus

Samuti omame ”Pottsepp, tase 4” osakutset, mis lubab ühendada suitsutorusid ja paigaldada moodulkorstnaid.

Soojuspumpade paigaldamiseks omame ”Külmamehaanik, tase 4” pädevust.