Septikud ja biopuhastid

Septikud ja biopuhastid on efektiivne reovee puhastamisviis eramutele, millel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Septiku tööloogika on lihtne: reovee puhastus toimub mehaaniliselt septikus, millele järgneb maasse immutamine läbi pinnasfiltri. Tegemist on keskkonnasõbraliku ja lihtsa toiminguga, mis ei kuluta elektrienergiat.

Septik koosneb kolmekambrilisest septikust, milles reoveest eralduvad heljuvained ja rasvad, jaotuskaevust, mis juhib jaotussüsteemi, augustatud imbtorudest, mis suunavad reovee maasse, tuulutuspüstikutest ja filterkangast. Küll aga tuleb tähele panna, et septiku kasutamiseks tuleb taotleda vastavat luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Biopuhasti on suurepärane lahendus eramutele, kus puudub võimalus tsentraalse kanalisatsiooni jaoks, pole võimalik paigaldada septikut või reoveemahutit. Biopuhastis toimub reovee puhastamine puhastisse saabuva vee õhustamise ja ringlusega. Biopuhasti sobib kasutamiseks nii väikestele kui suurematele peredele.

Mahuti on mõeldud elanikele, kelle elukohas ei ole välja ehitatud kanalisatsioonivõrku ja kohaliku omavalitsuse piirangute tõttu ei ole võimalik paigaldada krundile omapuhastit (näiteks septikut või biopuhastit).

Leia endale sobivad septikud ja biopuhastid allpool.

Näitan kõiki 14 tulemust