Septik 3000L Strong koos imbväljakuga

1 525,00

Tellimisel

Strong septik 3000L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmele inimesele. Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.

TASUTA TRANSPORT

Kirjeldus

Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Koosneb:
– kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;- jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;- augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;- tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;- filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Septik vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1 ja sellel on CE märgistus.
Veestandardid on üldjuhul rakendamiseks vabatahtlikud, välja arvatud ehitusmaterjalide harmoneeritud standardid. Harmoneeritud standard on kohustuslik ja nõuab tootele CE-märgistust. CE-märgistuse nõue ehitustoodetele tuleneb Euroopa Liidu ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ nõuetest.Eestis on vastavad nõuded kehtestatud ehitusseadusega ja MKM 4.05.2004määrusega nr 123. Septikuid käsitleb harmoneeritud Euroopa Liidu standard EN 12566-1. See standard on kohustuslik ja nõuab tootel CE-märgist. CE-märgist võib paigaldada vaid tootele, millel on kolmanda osapoole laboris tehtud standardis ettenähtud katsetused.
Strong-septik on katsed edukalt läbinud ja tähistatud CE-märgisega.
NB! Septikud transporditakse kinnise rekkaga! Juurdepääs objektile peab olema tagatud kliendi poolt ja mahalaadimise eelduseks on kohapealse tõstuki olemasolu!

Lisainformatsioon

  • Kaal
  • 700 kg
lhv järelmaksu kampaania