Septik 2000L Strong koos imbväljakuga

Uus toode

Septik Strong 2000L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni viiele inimesele. Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.

Rohkem infot

Hind

999,00 €

1 150,00 €

-151,00 €

LHV järelmaks

0
+

Arvuta näidiskuumakse

Küsi selle toote kohta

Rohkem infot

Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Koosneb:

- kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
- jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
- augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
- tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
- filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

Septik vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1 ja sellel on CE märgistus.

Veestandardid on üldjuhul rakendamiseks vabatahtlikud, välja arvatud ehitusmaterjalide harmoneeritud standardid. Harmoneeritud standard on kohustuslik ja nõuab tootele CE-märgistust. CE-märgistuse nõue ehitustoodetele tuleneb Euroopa Liidu ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ nõuetest.
Eestis on vastavad nõuded kehtestatud ehitusseadusega ja MKM 4.05.2004
määrusega nr 123. Septikuid käsitleb harmoneeritud Euroopa Liidu standard EN 12566-1. See standard on kohustuslik ja nõuab tootel CE-märgist. CE-märgist võib paigaldada vaid tootele, millel on kolmanda osapoole laboris tehtud standardis ettenähtud katsetused.

Strong-septik on katsed edukalt läbinud ja tähistatud CE-märgisega.

NB! Septikud transporditakse kinnise rekkaga! Juurdepääs objektile peab olema tagatud kliendi poolt ja mahalaadimise eelduseks on kohapealse tõstuki olemasolu!