Toru-Jüri OÜ teostab:

 • Küttesüsteemide paigaldus

 • Küttesüsteemide hooldus

 • Küttesüsteemide häälestus

 • Veesüsteemide paigaldus

 • Boilerite paigaldus

 • Septikute paigaldus

 • Kanalisatsioonisüsteemide paigaldus

 • Pelletipõletite paigaldus

 • Soojuspumpade paigaldus

 • Korstna tõmbe mõõtmine

 • Maakütte paigaldus

 • Pelletikaminate paigaldus

 • Akumulatsioonipaakide paigaldus

 • Puurkaevupumpade paigaldus

 • Pumplate ehitus


Omame tootjatehaste väljaõpet ning MTR registreeringut ''Ehitusjuht tase 6 - Sisekliima tagamise süsteem ja

hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem'', mis lubab teostada:

 • küttesüsteemide ehitus (kõik hooned köetava pinnaga kuni 10000m2)
 • ventilatsioonisüsteemide ehitus
 • jahutussüsteemide ehitus
 • Kanalisatsioonisüsteemide ehitus
 • Veetrasside ehitus

Samuti omame ''Pottsepp, tase 4'' osakutset, mis lubab ühendada suitsutorusid ja paigaldada moodulkorstnaid.

Soojuspumpade paigaldamiseks omame ''Külmamehaanik, tase 4'' pädevust.

Pildid tehtud töödest:

D'Alessandro katlamaja

Suure-Jaanis 2016

Pelletikamina Mysinge paigaldus

2015

Kohila kortermaja D'Alessandro

80kW 2015

Isoleeritud korstna paigaldus

Pro Grupp Söödatehasele 2015

Pelletikamin Rosy paigaldus

Viljandi, Laidoneri plats 2016

Kihnu Rahvamaja maakütte paigaldus

2013

Kihnu Rahvamaja maaküttepumbad

OILON 2013

Atmos pelletikatlamaja paigaldus

2015

Pelletikatla D'Alessandro CS SMALL

20kW paigaldus Viljandi 2017

Särevere Põllu tänava kortermaja

osalisele pelletiküttele viimine 2017

Cordivari terasribiradiaatorite

paigaldus Viljandimaal 2017

D'Alessandro CS SMALL 20kW

paigaldus Viljandis 2017

Viadrus U-26/10 ning Cordivari 2000 akumulaatorpaak - Viljandimaa 2018

D'Alessandro pelletikatla paigaldus Viljandimaal Paala Rahvamajas 2018

Pelletikatla CS SMALL paigaldus Pärstis, Viljandimaal 2018

Pärnu-Jaagupi Pääste-

komando katlamaja, 2019

Paigaldustööde pakkumise saamiseks võtke ühendust meie projektijuhiga

Aivar Piir

Tel: 433 0001; 519 09851